project

Basiliekstraat

Uithangbord van stad keert terug

In het centrum van Halle krijgen de Basiliekstraat, de Maandagmarkt en een deel van de Bergensesteenweg een volledig nieuwe regenwaterriool. Het rioolstelsel van circa 1000 meter wordt gefaseerd aangelegd. Door een nieuw bufferbekken wordt het regenwater opgevangen en wordt het water beheerst afgevoerd met minder overstromingen tot gevolg.

Halle (BE)  2015-2016 4 miljoen  Stad Halle

Vijf keer bijzonder

1

Geen sinecure te veel

BESIX Infra plaatst funderingen die ervoor zorgen dat de structuur niet verzakt. Een moeilijk uit te voeren werk in een smalle winkelstraat, maar voor de specialisten geen sinecure te veel.

Dicht netwerk

De ervaren medewerkers van BESIX Infra banen zich een weg onder een dicht netwerk van 70 kabels, gespreid over zes meter breedte. Als rasechte mijnwerkers in de bres voor kwaliteit.

2
3

Oud en nieuw

BESIX Infra kiest voor een combinatie van renovatie van oud materiaal en nieuwe aanleg. De bestaande riolering wordt gebruikt als omhulling voor het nieuwe materiaal. Deze combinatie is niet standaard bij rioleringswerken maar betekent wel een grote winst in tijd en geld.

Onroerend erfgoed

Tijdens de werken graaft BESIX Infra zaken op die van belang kunnen zijn voor het cultureel patrimonium van de stad. Oude stadsmuren van bestaande gebouwen en historische waterputten worden door Onroerend Erfgoed onderzocht en in kaart gebracht.

4
5

Rots in de branding

In Halle zit er opvallend veel rotsmassief onder de grond. Uitgravingen voor bestaande leidingen zijn bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar. Heijmans laat dit alles handmatig uitpikeren om geen nutsleidingen te beschadigen en een goede kwaliteit te garanderen.

Sorry, geen berichten gevonden voor opgegeven criteria

Gerelateerd