project

Liefkenshoekspoorverbinding

Onmisbare schakel

Jaarlijks passeert 190 miljoen ton goederen de haven van Antwerpen. Om de toegankelijkheid van Europa’s tweede grootste haven te verbeteren, is de Liefkenshoekspoortunnel gerealiseerd. Van den Berg verzorgt de veiligheidsinstallaties en creëert zo een belangrijke scheiding tussen mensen en soms gevaarlijke goederen.

Antwerpen  2013-2013 28 miljoen  Infrabel

Vijf keer bijzonder

1

15 jaar lang

De Belgische spoorwegnetbeheerder Infrabel gunde Van den Berg de opdracht voor het ontwerp, de realisatie en het 15-jarig onderhoud van de veiligheidsinstallaties, inclusief het supervisiesysteem voor de spoortunnel.

Goede combi

Dankzij de ervaring van Heijmans Civiel in het ontwerpen van tunneltechnische installaties heeft Van den Berg deze opdracht kunnen binnenhalen. In samenwerking met enkele partners heeft Van den Berg de installaties volgens planning opgeleverd.

2
3

Oud en nieuw

De Liefkenshoekspoorverbinding is een combinatie van oud en nieuw. De bestaande, maar nog nooit eerder gebruikte Beverentunnel (1200m) werd gerenoveerd, waarna de nieuw gebouwde Liefkenshoektunnel (twee aparte kokers van elk 6750m) eraan werd gekoppeld.

State-of-the-art

De nieuwste, slimme technologieën worden toegepast in de state-of-the-art installaties. Zo zorgt het automatische Gas- en Brand-Scenario Systeem (GBRS) voor een veilige en betrouwbare werking van alle detectiesystemen en stuurt de benodigde bestrijdingsmiddelen (ventilatie, blussing, etc.) aan.

4
5

Economische motor

De Liefkenshoekspoorverbinding zorgt een betere ontsluiting van station Antwerpen-Noord op de rechteroever van de haven, waar goederentreinen aankomen, samengesteld worden en terug landinwaarts vertrekken. Daarbij krijgt de Waaslandhaven op de linkeroever een hogere in- en uitvoercapaciteit per spoor.

Sorry, geen berichten gevonden voor opgegeven criteria

Gerelateerd