project

N70 Sint Niklaas

Vlotte en veilige verkeersader

De N70 is een belangrijke schakel voor de ontsluiting van Sint-Niklaas en behoort tegelijkertijd tot één van de meest gevaarlijke wegen in Vlaanderen. De weg wordt op meerdere punten onder handen genomen om te zorgen voor een vlottere verkeersdoorstroming én meer veiligheid voor alle weggebruikers.

Sint-Niklaas (BE) 2015-2016 3 miljoen  AWV | Sint-Niklaas

Vijf keer bijzonder

1

En door!

Om de doorstroming te verbeteren worden een aantal maatregelen genomen. Zo komen er twee rijstroken in beide richtingen tussen de Singel en de rotonde aan de Parklaan en een extra rijstrook op de rotonde. Doel: minder file en minder hinder.

Besix Infra - N70 Sint Niklaas - 2
Besix Infra - N70 Sint Niklaas - 3

Ondergronds

Van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt om meteen ook het sterk verouderde rioleringssysteem onder de N70 te vernieuwen. Een nieuw gescheiden rioleringsstelsel zorgt dat hemelwater en afvalwater apart worden afgevoerd en het afvalwater beter gezuiverd kan worden.

2
3

Safety first

Twee opstelstroken in de richting van de rotonde moet het aantal roodrijders verminderen. Maar ook een nieuw breed en verhoogd éénrichtingsfietspad langs de N70 is één de aanpassingen die de veiligheid zal verhogen.

Besix Infra - N70 Sint Niklaas - 5
Besix Infra - N70 Sint Niklaas - 4

Bereikbaar

Opritten naar omliggende woningen en bedrijven worden voorzien van tijdelijk grind en hulpbruggen om ze niet alleen bereikbaar te houden voor voetganger en fietsers, maar ook voor autoverkeer.

4
5

Tij keren

De bedrijven in de omgeving waren niet erg enthousiast bij de start van het project. Een actiecomité uit hun bezorgdheid. Door duidelijke communicatie naar en met deze groep kon er al snel positief en constructief samengewerkt worden.

Besix Infra - N70 Sint Niklaas - 1

In beeld

Sorry, geen berichten gevonden voor opgegeven criteria

Gerelateerd